AVÍS LEGAL

 

1. Identitat, titularitat i objectiu del web

El web www.texidotenders.com és propietat de Lidia Martínez, la qual també n’és titular i autora, amb NIF 46.121.630-Y, domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 672, baixos, amb email de contacte info@texidotenders.com. A més, és propietària de la marca registrada Texidó Tenders®.
Aquest web té com a objectiu principal presentar els serveis que ofereix la titular de Texidó Tenders®, especialista en licitacions. Les persones interessades hi podran trobar el detall d’aquests serveis, que consisteixen en la preparació dels processos, la documentació i els materials necessaris per optar a una licitació, així com la gestió de l’expedient fins que s’acaba, la tramitació de possibles incidències i el maneig dels contractes durant la seva vigència.

2. Propietat intel•lectual

Tots els continguts que es publiquin en aquest web —pàgines, descripcions de serveis, articles, etc.— estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual, dels quals Lidia Martínez és la titular. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense el seu consentiment previ, explícit i per escrit.
Concretament, no es podran reproduir, reinterpretar, difondre, vendre, distribuir ni emprar, amb finalitats comercials o no, els continguts d’aquest web.

3. Normes d’ús

Aquest web té com a funció principal la difusió dels serveis prestats per Texidó Tenders®.
Tots els visitants que accedeixin a aquest web — usuaris, lectors o clients—hauran de respectar la temàtica i la dinàmica del lloc, i fer un ús adequat dels serveis i els continguts, en especial:
3.1. No emprar-los per fer activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
3.2. Difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans.

4. Protecció de dades

Lidia Martínez compleix amb la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades.
L’usuari pot contactar per demanar informació dels serveis que s’ofereixen a través de tres vies: mitjançant el formulari de l’apartat “Contacte”, per email o per telèfon. En tots els casos, les dades facilitades per l’usuari seran tractades únicament per a la finalitat encomanada, és a dir, per respondre a la consulta realitzada i, si escau, enviar la informació sol·licitada.

5. Exclusió de responsabilitat

Lidia Martínez no serà, en cap cas, responsable dels perjudicis o danys de qualsevol mena que es puguin ocasionar per la visita a aquest lloc web, tant si és per error o omissió en els continguts com per la transmissió d’algun programa maliciós que es produeixi, tot i que s’hagin pres les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
En el cas dels enllaços a webs externes de tercers que es puguin citar en els continguts, es farà exclusivament a tall d’exemple. En cap cas s’exerceix per aquesta part cap control d’aquests webs, de manera que no adquireix cap responsabilitat sobre això.
Tampoc no hi haurà cap responsabilitat derivada de l’ús que el lector pugui fer de la informació continguda en els articles publicats en aquest web ni de les conseqüències que pugui tenir aquesta aplicació.

6. Política de cookies

Aquest web fa servir cookies de tercers. Tota la informació detallada sobre aquesta qüestió es troba a la nostra política de cookies.

7. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut de la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació d’aquestes condicions, la jurisdicció competent serà la del domicili del client i, subsidiàriament, els Jutjats de Barcelona.

8. Modificació del contingut de l’avís legal

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, atenent l’evolució d’aquest web i els continguts que s’hi ofereixen.

Aviso de Cookies
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros, para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, para mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, así como analizar sus hábitos de navegación.
Aceptar Cookies
Configurar Cookies
Ver política de cookies
Aviso de Cookies
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros, para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, para mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, así como analizar sus hábitos de navegación.
Aceptar Cookies
Configurar Cookies
Ver política de cookies