La licitació és un dels canals més importants pel desenvolupament i el progrés del vostre negoci. Gestionar la preparació i la redacció dels expedients pot ser estressant i demandar molt de temps.

La meva missió és ajudar-vos a assolir els vostres objectius amb serveis que us preparin per licitar, amb especial atenció al valor diferencial del producte i en els aspectes tècnics i logístics.

Sóc Especialista en Licitacions i com a freelance ajudo a les empreses que liciten o ho volen fer, en el procés de preparació, en la gestió de l’expedient i en el maneig del cicle de vida dels contractes, desenvolupant les documentacions i els materials necessaris per donar resposta a les oportunitats de negoci del vostre interès.

A la contractació pública és fonamental planificar tasques i processos en terminis de temps molt ajustats. És per això que treballo en estreta col·laboració amb els diferents equips i departaments que intervenen en el procés, per tal de desenvolupar propostes integradores de les vostres estratègies i de les necessitats i requisits del client final.

Amb més de 20 anys d’experiència al sector farmacèutic, conec els requisits i procediments de licitació, així com les àrees de preu i finançament, entorn sanitari i accés al mercat.

Escollint Teixidó Tenders per gestionar el procés de licitació, la vostra empresa o organització, serà capaç d’assolir l’èxit al vostre negoci de forma sostenible, alhora que elimina la pressió i les exigències, sovint àrdues i descoratjadores, a les que s’enfronten els vostres equips a la licitació